THÔNG BÁO: V/v TỔ CHỨC CHO SV ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

THÔNG BÁO: V/v TỔ CHỨC CHO SV ĐĂNG KÝ HỌC LẠI

Nhà trường đã có thông báo về việc tổ chức đợt học lại cho tất cả SV toàn trường còn đang nợ học phần (Thông báo số 1188, ngày 05/10/2021) để triển khai cho SV đăng ký và tổ chức cho SV học lại.

https://drive.google.com/file/d/1CUTen0YXanYqixc5js42E_qjbAxKJfup/view

Phòng ĐT gửi đính kèm là tổng hợp danh sách SV còn nợ học phần của Khoa :

HKI: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16C_5B33mgosHIGUx_eaLDX4KWN4BEhTy/edit#gid=1943790952

HKII: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JM-o3LX6vGIXe7ieUPnGWUl6bHrFIcge/edit#gid=1637192333

- Lưu ý những sinh viên đã đăng ký học lại HP và đang đợi điểm thì bỏ qua TB này hoặc SV kiểm tra trên trang SV có điểm <=4.0 thì mới nợ, tránh trường hợp danh sách chưa kịp cập nhật

Kính đề nghị thầy cô CVHT các lớp:

   - Xem danh sách đính kèm để biết lớp mình phụ trách có SV nào còn nợ học phần nào?

   - Thông báo cho SV có tên trong danh sách thực hiện đăng ký học lại.

   - Hướng dẫn SV cách đăng ký học lại:

      + Bước 1: SV đăng nhập website my.uda.edu.vn xác định các học phần muốn đăng ký học lại.

      + Bước 2: SV tự tính số tiền cần phải nộp để học lại (xem hướng dẫn cách tính theo thông báo đính kèm).

      + Bước 3: Chuyển tiền qua ngân hàng (lưu hình ảnh giấy nộp tiền hoặc màn hình điện thoại giao dịch chuyển tiền)

      + Bước 4: Vào website my.uda.edu.vn để đăng ký học lại (menu "Góc riêng sinh viên", mục "Đăng ký học lại")

      + Bước 5: Gửi email hoặc nhắn tin cho CVHT về kết quả đã đăng ký, CVHT tổng hợp danh sách lớp và gửi về cho cô Thanh giáo vụ Khoa qua email: thanhhtn@donga.edu.vn .

Hạn chót đăng ký: hết ngày 14/10/2021