CHƯƠNG TRÌNH KOREAN HELPER

Chương trình Korean Helper (한국어 도움이) được thực hiện nhằm tạo sân chơi học thuật bổ ích, bổ túc và nâng cao trình độ tiếng Hàn cho sinh viên năm 1; tăng khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm và kỹ năng sư phạm cho sinh viên năm 2 và năm 3 ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc.

1. Mục đích:

- Nhằm nâng cao chất lượng học tiếng Hàn, trau dồi và bồi dưỡng các kiến thức liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc cho sinh viên năm 1 của khoa.

- Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, mở rộng network, cải thiện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sư phạm cho các sinh viên năm 2 và năm 3.

- Tạo cơ hội cho sinh viên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc được giao lưu, giúp đỡ nhau trong học tập.

2. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Đông Á

3. Đơn vị thực hiện: Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc

4. Thời gian sinh hoạt:

- Thời gian: Từ tháng 3 ~ tháng 6 năm 2023 

- Buổi định hướng: 9/3/2023

- Thời gian bắt đầu: 13/3/2023 

- Sau khi chia nhóm, sinh viên tự trao đổi trực tiếp với nhau về thời gian gặp mặt mỗi tuần.

5. Hình thức sinh hoạt:

- Một sinh viên (năm 2 hoặc năm 3) hỗ trợ (1 hoặc 2) sinh viên năm 1 trong việc học tiếng Hàn.

- Hình thức: Gặp gỡ trực tiếp hoặc trực tuyến 1 buổi (60~90 phút) / tuần.

6. Một số quy định:

- Sau mỗi buổi học, sinh viên (năm 2 hoặc 3) gửi minh chứng về thời gian, cách thức, nội dung học tập cho giảng viên phụ trách.

- Sinh viên năm 1 phải học tập nghiêm túc, thực hiện văn hóa Đông Á mọi lúc, mọi nơi.

- Sinh viên tham gia chương trình Korean Helper phải đúng giờ và tuân thủ theo hướng dẫn của Cán bộ hướng dẫn.

- Các ý kiến tham gia đóng góp phải trên tinh thần khách quan, khoa học và học hỏi.