Đại học Đông Á triển khai các biện pháp phòng tránh Covid tại trường

Phun thuốc khử khuẩn cloramin B tất cả các khu vực trong khuôn viên trường - hành động ứng phó nhanh trước dịch bệnh.

Đây là đợt phun khử khuẩn thứ 3 mà nhà trường thực hiện từ khi xuất hiện dịch Covid, nhằm đảm bảo không gian làm việc và giảng dạy online theo đúng khuyến nghị của cơ quan chức năng

Từ cầu thang

Ra hành lang

Vào hội trường

Đến lớp học

Bên cạnh đó, nhà trường cũng dành sự hỗ trợ bằng nhiều phương án đến sinh viên (sẽ cập nhật tiếp)