CUỘC THI SÁNG TẠO CÙNG CHỮ HANGEUL - ''TẬN HƯỞNG CÙNG TIẾNG HÀN"

Cuộc thi SÁNG TẠO CÙNG CHỮ HANGEUL - ''TẬN HƯỞNG CÙNG TIẾNG HÀN" là cuộc thi để các bạn có thể thoả sức sáng tạo cùng chữ tiếng Hàn.

Hai lĩnh vực dự thi:
1. Video bài hát sáng tác:
𝐶ℎ𝑢̉ đ𝑒̂̀ 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝐻𝑎𝑛𝑔𝑒𝑢𝑙, 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐻𝑎̀𝑛, 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜𝑎́ 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 (𝑅𝑎𝑝 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐻𝑎̀𝑛)
2. Viết chữ tiếng Hàn nghệ thuật (Calligraphy)

  • Đối tượng: Tất cả các bạn quan tâm và yêu thích tiếng Hàn trên toàn thế giới.
  • Thời gian: 10/08/2021 (Thứ 3) ~ 09/09/2021 (thứ 5).
  • Cách thức đăng ký:

Bạn chỉ cần vào link https://www.wockl.org/agree.html và làm theo hướng dẫn.
* Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng tham khảo: https://www.wockl.org/en/sub01.html
Mong các bạn hãy tham gia thật nhiều nhé!

Nguồn: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam