Dự án Zero Waste - Buổi 1

Dự án Zero Waste (Không rác thải) là một dự án giao lưu quan trọng nằm trong nội dung ký kết hợp tác giữa trường ĐH Đông Á và Tổ chức The most of beautiful tree, Hàn Quốc.

      Qua đó sinh viên năm hai (khóa 2020 – 2024) ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc – Khoa NN&VH Hàn Quốc sẽ được dự các buổi học Online về Zero Waste, văn hóa giao thông nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên đối với các vấn đề môi trường, rác thải, góp phần chung tay bảo vệ môi trường.

    Dự án được thực hiện vào 5 buổi sáng thứ 7 hàng tuần, từ ngày 02/10/2021 đến ngày 30/10/2021.

    Buổi 1 đã diễn ra tốt đẹp vào ngày 02/10/2021 với các nội dung:

- Giới thiệu về chiến dịch Zero waste Đà Nẵng và thành phố Gwangju, tổ chức The most of beautiful tree, Hàn Quốc.

- Giới thiệu nhân vật tiêu biểu đi đầu trong phong trào Zero waste – Bea Johnson và 5 nguyên tắc thực hiện Zero waste của Bà.

- Thực trạng rác thải tại Hàn Quốc và khủng hoảng rác thải.

- Cách phân loại rác thải tái chế.

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc đã có 70 phút học tập hăng say, hứng khởi và thu thập về được thật nhiều kiến thức cũng như nhận thức mới mẻ.