Hợp tác trao đổi giáo dục và học thuật giữa ĐH Đông Á và ĐH Cyber ngoại ngữ Hàn Quốc (CUFS)

Ngày 17/1, Đại học Đông Á và Đại học Cyber ngoại ngữ Hàn Quốc (CUFS) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác trao đổi giáo dục và học thuật.

Ký kết hợp tác giữa Đại học Đông Á và Đại học Cyber Ngoại ngữ Hàn Quốc (CUFS) tại "điểm cầu" Hàn Quốc

Ký kết là bước mở đầu cho dự án hợp tác KF Global E-School - một dự án đào tạo tiếng Hàn dành cho Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc, Đại học Đông Á, Đà Nẵng. Thông qua dự án này, sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Đại học Đông Á sẽ được các giáo sư Hàn Quốc đào tạo tiếng Hàn thông qua hệ thống LMS (Learning Management System) từ năm 2022 - 2024. Dự kiến, lễ khai giảng khóa học đầu tiên của dự án sẽ bắt đầu vào ngày 26/02/2022. 

Ký kết hợp tác ĐH Đông Á và ĐH Cyber ngoại ngữ Hàn Quốc (CUFS) tại "điểm cầu" Đà Nẵng, Việt Nam

Đại học Cyber Ngoại ngữ Hàn Quốc là trường Đại học tiên phong giảng dạy online của Hàn Quốc. CUFS là một trong những đại học hàng đầu của Hàn Quốc đào tạo ngoại ngữ uy tín với nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Indonesia…v.v.

Đại học Cyber Ngoại ngữ Hàn Quốc là Đại học thứ 5 hợp tác với Đại học Đông Á, Đà Nẵng sau Đại học Dong-A Busan, Đại học Quốc gia Kangwon, Đại học Keimyung và Đại học Korea.